Välkommen till Safe Care och journalsystemet Safe-Doc

Med engagemang och kompetens implementerar vi Safe-Doc, ett resurseffektivt, användarvänligt och egenutvecklat verksamhetssystem för hälsa, vård och omsorg.

Safe Care är ett specialistföretag som utvecklar och marknadsför Safe-Doc. Vårt verksamhetssystem passar väldigt väl till de flesta verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Med över 30 000 användare inom privat och offentlig verksamhet har vi sedan starten år 2000 kontinuerligt utvecklat Safe-Doc. Från början var det ett journalsystem, sedan utvecklade vi det till ett dokumentationssystem och idag kallar både vi och våra kunder det för ett verksamhetssystem då det ofta täcker de flesta förekommande kundbehoven. Vi utvecklar nya lösningar för att ytterligare bidra till att effektivisera våra kunders vardag. Vi är lyhörda för att både möta förändrade verksamhetskrav men också för att möta upp till nya myndighetskrav och lagar.

Våra kunder finns representerade inom många slags verksamheter, t.ex. äldreomsorg, HVB, LSS-boende, Familjehem, psykiatriboende, dietister, rehab och handikappomsorg.

För att följa med våra kunder i deras utveckling och önskemål om nya funktioner anordnar vi årligen användarträffar där användarna också får information om nya moduler, integrationer, nya versioner och om kommande uppdateringar m.m. 

 
Genom bra relationer med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapar vi produkter som ger användarna optimala funktioner.

Säker dokumentation - enkelt och flexibelt!


Nyheter

Läs mer om våra produkter 
Läs mer om våra tjänster

Följ Safe Care Svenska AB

Nyheter

Release 2020.1.0.0

En ny release, 2020.1.0.0, av Safe-Doc finns nu tillgänglig. Boka snarast en uppgradering av den nya versionen för att kunna ta del av alla nyheter. Uppgradering från 2018.3.23 till 2020.1.0.0 Uppgradering från 2019.10.18.5 till 2020.1.0.0    

Safe Care samt Alfa Kommun & Landsting får ny ägare

Safe Care samt Alfa Kommun & Landsting får ny ägare Vi har glädjen att berätta Alfa Kommun & Landsting AB samt Safe Care Svenska AB har fått nya ägare. Från och med tisdagen den 31 mars 2020 tillträder Main Capital som ägare. Våra nya ägare är ett holländskt investmentbolag som investerar i...

Säker inloggning

Safe Care erbjuder säker inloggning genom Safe-ID inloggningstjänst 2FA - Tvåstegsinloggning Hanterar ett flertal olika inloggningsmetoder Kontakta oss gärna för visning/eller beställning Vill du läsa mer klicka här                

Riskanalys i Safe-Doc

Formulär för riskanalyserna skapas utifrån de områden verksamheten anser relevanta.  Varje kund väljer själv hur formulären ska utformas. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Det skapas automatiskt en journalanteckning i Social- eller HSL- journal. En...