Drift & Installation  

Vi erbjuder säker drift via vår driftspartner. I säker drift ingår förutom övervakning och underhåll samt all IT-utrustning och programvarulicenser.

Säkerhetskopiering av informationsinnehållet sker dagligen.

Safe Care ansvarar för att kommunikationen mellan servern och kundens dator sker på ett sätt som tillgodoser kraven på sekretess. Detta sker via certifikat som krypterar informationsöverföringen (https).

Safe Care ansvarar för att implementera och förvalta versionsbyten samt genomföra felrättningar i Safe Doc såväl hos driftspartner som i kundens miljö.