Safe Care Svenska AB

Safe Care Svenska AB startades 2006 och förvärvade då verksamhetssystemet Safe-Doc vars utveckling påbörjades 1999.

Företagets inriktning och engagemang fokuserar på dokumentationsprocessen inom den privata och kommunala hälso, vård- och omsorgssektorn.

Vår målsättning är att med ett nära samarbete med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapa produkter som ger användarna funktioner de får mest nytta av.

Safe Cares verksamhetssystem Safe-Doc skall kunna tjänstgöra såsom den nationella IT-strategin för vård och omsorg eftersträvar.

Safe Care, tillsammans med andra leverantörer av IT-stöd för vården, medverkar vid möten och har en dialog med Socialstyrelsen kring den fortsatta utvecklingen av den nationella IT-strategin (nationella riktlinjer, kunskapsöversikter, indikatorer för god vård, informationsförsörjning, öppna jämförelser, BIF, HSA, RIV och SITHS) samt nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Safe Care följer också utvecklingen av arkitekturföreningens arbete med standardvårdplaner med stort intresse.

Några exempel på Safe Cares utveckling för att möta den framtid som den nationella IT-strategin skisserar är att:

 avvikelsesystemet har gjorts tillgängligt via vårdgivarens hemsida för att anhöriga och andra skall kunna meddela ”ris och ros” (klagomålshantering)

 i mån av behörighet låta brukares dokumentation vara tillgänglig via webb för auktoriserade individer

 arkivdatabasen byggts som plattform för att utbyta dokumentation med andra system