Moduler till Safe-Doc

Allt i ett system och skalbart - maximera Safe-Doc med moduler och utöka dina användningsområden.

Här är några exempel:

 Dynamisk statistik - Skapa egna formulär för olika typer av mätningar. Resultatet kan sammanställs som lista och visas som diagram.

  Avvikelsehantering - Skapa fråge- och åtgärdsformulär i Safe-Doc. Med det inbyggda flödet får ansvarig personal meddelande och åtgärder kan noteras i formuläret. 

Följ länkarna nedan för mer information.