Boendemodul

Arbetet med att administrera olika typer av boenden förenklas avsevärt. I översikten visas tydligt vad som är tillgängligt och i journalen ser du exakt var klienten bor.

Oavsett verksamhetens inriktning förenklas arbetet med att   administrera olika boendeformermer som ex. rum eller lägenheter.
Här finns funktioner som förenklar hanteringen av ansökningar, köer och erbjudanden samt placering av klienter.

I översikten ser du information om boendet och vilka boenden som är upptagna samt vilka som är tillgängliga. Här visas också vem som disponerar vad och till vilket datum.

När en klient tilldelats ett boende visas information om detta överallt i Safe-Doc och kommer med vid utskrift av närvarolistor m.m.

Produktblad: Boendemodul.pdf