e-Läkemedel

 
Enkelt och smidigt för dispensering, överlämning, larm och signering av läkemedel. Få kontroll över läkemedelsöverlämning och minska antalet avvikelser.

e-Läkemedel är ett användarvänligt och kraftfullt verksamhetsstöd som är avsett att användas av sjuksköterskor och personal med delegation att överlämna läkemedel.

Det är ett webbaserat verktyg med med applikation i mobilen eller surfplattan. 

Återrapportering för varje utförd insats loggas omgående via mobilen.
Exempel är att vid en utebliven insulininjektion skickas larm till förvald
personal som omgående blir uppmärksammande på situationen och kan vidta åtgärder.

e-Läkemedel leder till minskat antal avvikelser och kvalitetsbrister kring läkemedelsöverlämning i verksamheten samt medverkar till en hög patientsäkerhet och kvalitetssäkringsnivå i processen.

e-Läkemedel kan integreras med Safe-Doc eller användas fristående. Om du väljer att integrera det med Safe-Doc använder modulen brukarregister, användarregister och verksamheter som redan finns i Safe-Doc och du slipper därigenom dubbelarbete att hålla flera register uppdaterade.

Produktblad:e-Läkemedel.pdf