e-Planering

Nu kan få bättre kontinuitet och bättre 

arbetsmiljö när du tar hand om dina brukare. Genom att upprätta ett grundschema med alla insatser och aktiviteter som behöver omhändertas får du en bra överblick. När du har gjort grundplaneringen kan du enkelt fördela ut schemat till personal som jobbar idag.

 
 
 
 
 
 
 
Fördelar 
Realistisk planering där restid och kringtid får sitt egentliga värde
Hela processen beslut-planering-genomförande kan följas i samma system
Utvecklat av personal från verksamheten
Insatsen utförs i första hand av kontaktpersonen
Brukare och anhöriga ser planerade insatser och resultat
Mer tid frigörs för omvårdnad 
Kontaktmannaskap och kontinuitet prioriteras 
Integrerat med Safe-Doc
Kostnadseffektivt med fokus på tid för brukarna
 
 
e-Planering stärker modellen med kontaktmannaskap och kontinuitet då det bygger på så kallade fasta turer. Alla veckor ser likadana ut i systemet, med undantag för de insatser som exempelvis ges varannan- eller var tredje vecka. Vårt mål är att skapa verktyg som tar oss bort från en vård där patienter aldrig hinner lära känna sin vårdpersonal. Uppföljningen är en av de viktigaste delarna i planeringen där man tydligt kan följa sambandet mellan beslut och planering. Nu kan man även jämföra vad som beslutats, planerats och utförts. Återkopplingen ger ett gott underlag för verksamhetsutvecklingen.
Fördelar 
  • Realistisk planering där restid och kringtid får sitt egentliga värde
  • Hela processen beslut-planering-genomförande kan följas i samma system
  • Utvecklat av personal från verksamheten
  • Insatsen utförs i första hand av kontaktpersonen
  • Brukare och anhöriga ser planerade insatser och resultat
  • Mer tid frigörs för omvårdnad 
  • Kontaktmannaskap och kontinuitet prioriteras 
  • Integrerat med Safe-Doc
  • Kostnadseffektivt med fokus på tid för brukarna
e-Planering stärker modellen med kontaktmannaskap och kontinuitet då det bygger på så kallade fasta turer. Alla veckor ser likadana ut i systemet, med undantag för de insatser som exempelvis ges varannan- eller var tredje vecka. Vårt mål är att skapa verktyg som tar oss bort från en vård där patienter aldrig hinner lära känna sin vårdpersonal. Uppföljningen är en av de viktigaste delarna i planeringen där man tydligt kan följa sambandet mellan beslut och planering. Nu kan man även jämföra vad som beslutats, planerats och utförts. Återkopplingen ger ett gott underlag för verksamhetsutvecklingen.
 
Personalen ser sitt schema i appen och kan enkelt kvittera utförda insatser. 
 
 
Produktblad: e-Planering.pdf