Familjehem

Förenkla och effektivisera hanteringen från förfrågan till placering.

Vid hantering av förfrågningar från uppdragsgivare utför du enkelt en sökning bland era familjehem/jourfamiljer och vid matchning presenteras lämpliga placeringsalternativ. Du får snabbt en överblick över de alternativ som är lediga, aktuella förfrågningarutbud och pågående placeringar.

Familjehem
Översikten: Familjehem ger en samlad bild om familjehemmet. Här presenteras familjehemmets referenser, olika erfarenheter (ex ADHD), språk, intressen, avstånd till skola och kommunikationer samt pågående och tidigare placeringar. En familjs tillgänglighet kan ställas in, t ex Vilande, Tillfälligt uppdrag hos annan uppdragsgivare etc. Du kan också koppla dokument till akten.

Förfrågan
Översikten: Förfrågan ger en samlad bild av uppdraget. Uppgifter om den unge så som språk och intressen mm, läggs till för matchning mellan förfrågan och familjehem. Likaså uppgifter om uppdragsgivaren samt löpande anteckningar.

Matchning
Vid matchning efter familjehem används nyckelord och geografiskt område. Genom att ändra sökalternativen kan ett större utbud visas. Erbjudande om placering kan sändas ut.

Utskick och Statiskt
Listor på uppdragsgivare eller familjehem kan tas fram och exporteras till Excel för utskick per brev eller mail. Statisk omfattar b.la intresserade, pågående, avslutade familjehem eller placeringar.

Produktblad Familjehem