Fil- och dokumenteringsmodul

Hur gör vi med dokument eller filer skapade utanför Safe-Doc? - Det går bra att koppla olika typer av dokument och bilder till en brukares journal. Bygg en lämplig mappstruktur och ge olika användargrupper behörighet så att de kan ta del av mapparna och dess innehåll. Dokument kan scannas direkt till avsedd mapp och kopplas till rätt brukare.

Ibland uppstår behov av att kunna koppla dokument eller filer till en klients journal som ursprungligen inte skapats i Safe-Doc. Det kan exempelvis gälla av olika typer av beslut, remisser, journalkopior, bilder, röntgen- och provsvar mm.

Med rätt behörighet är det enkelt att lägga upp en mappstruktur för verksamheten. Det är också här ins tällningar görs om vem som skall få rätt att ta del av vad - dvs vilka mappar de olika användarrollerna skall få ta del av.

Det går att scanna dokumenten direkt till avseed mapp inom Safe-Doc och koppling till rätt brukare kan göras redan vid scanningen. Möjligheteten att koppla manuellt finns förståss kvar. Smidigt eller hur!

När dokumenten lagts in i olika undermappar finns det traditionella funktioner för att namnändra och att ta bort filer mm.

Har du som användare behörighet att ta del av mappar och dess innehålls i en journal, indikeras detta av en symbol på verktygsfältet i journalen. Ett klick och du kan titta i tilldelade mappar och sparade dokument, lägga till nya dokument och koppla dokument till klienten.

Produktblad: Filhantering.pdf