Hjälpmedel

Med Safe-Doc's hjälpmedelsmodul blir det lätt för personalen att administrera och hantera ett eget lager av hjälpmedel. Du kan också låna ut hjälpmedel till klienter och få god överblick över vem som har lånat vad och till vilket datum.

Lite om vad du kan göra:

  • söka efter ledigt hjälpmedel och låna ut det till en klient - när journalen öppnas får du också en överblick över vilka hjälpmedel en klient lånat

  • ställa in påminnelsedatum för uppföljning. Påminnelsen visas på användarens startsida för hantering den aktuella dagen

  • se historik över vad som lånats ut till respektive klient

  • lägga till interna kommentarer per hjälpmedel för att exempelvis förmedla personalen om när service senast utfördes mm

  • ta ut listor och använd dessa som underlag vid en inventering

Produktblad Hjälpmedel