HSL- och Sol-insatser

Med modulen för HSL - Sol-insatser förenklas både administrationen och hanteringen av de insatser din verksamheten kan erbjuda klienterna. Personalen får en god överblick över vilka insatser som beviljats, när insatser skall utföras, vem som är utförare och hur länge insatsen skall utföras mm. Det kan exempelvis gälla hur ofta en klient tilldelats hjälp med örondroppar, medicindelning, såromläggning, städning och blodsockerkontroll.

De insatser som verksamheten har att erbjuda klienterna läggs upp och aktiveras i Administrationsdelen.

Det är i journalen du väljer vilka insatser som skall utföras.

Personalen får en bra överblick genom att ange ett start- och stopp datum, antal tillfällen och minuter, frekvens och när på dygnet en enhet skall utföra en insats. Översikten är lätt att överskåda och de insatser som tilldelats kan enkelt stoppas vid behov.

Finesser
Det finns möjlighet att göra utskrift av en signeringslista över önskade insatser.
Under Sammanställning kan du dessutom ta ut detaljerade uppgifter över pågående insatser alternativt historik kring avslutade insatser.

Du får enkelt fram statistik över antal timmar och minuter som är beviljade.
Exportera sammanställningen till Excel för vidare bearbetning i pivottabell.

Produktblad: HSL- och Solinsatser.pdf