HVB-hem

Förenkla och effektivisera hanteringen av ärendet till uppdrag och placering.

Modulen visar tydligt aktuella ärenden, utbud av HVB-hem samt pågående placeringar. Ärenden kan matchas mot lämpliga HVB-hem.

HBV-hem
Översikten ger en samlad bild över HVB-hemmen. Här presenteras information om HVB-hemmet så som avseende referenser, olika erfarenheter, språk, intressen, löpande anteckningar, kopplade dokument, avstånd till skola och kommunikationer samt pågående och tidigare placeringar.  

Vid sökning eller matchning finns det möjligheten att se antalet platser ett HVB-hem har samt om någon av dessa plaster är upptagna.

Ärenden, uppdrag och placering
Översikten har möjligethet att presentera olika uppdragskategorier t.ex. HVB-hem, uppgifter som information om kontaktperson. Här visas uppdragsgivaren såsom kommun, landsting, kriminalvård o.s.v. Då ärenden hanteras finns tillgång till löpande anteckningar, registreringsdatum och möjlighet att koppla dokument. Uppgifter från ärendet presenteras med ålder, kön, språk, intressen m.m och används vid matchning mot ett lämpligt HVB-hem. Preliminärplacering kan tillämpas. Vid placering kan ärendet matchas mot HVB-hem genom olika nyckelord eller geografiskt område. Placering kan avslutas och ny placering kan påbörjas inom ärendet.

 

Ordbehandlare
Skapa egna mallar i för olika typer av avtal, offerter och rapporter för att förenklar framtagningen av dokument.

Fakturering
Det finns möjlighet att fakturera uppdragsgivare via HVB-modulen. Faktureringsunderlag skapas i systemet och efter godkännande skapas en fil, som varje månad kan skickas till kundens ekonomisystem.

Utskick 
Listor på uppdragsgivare eller HVB-hem kan sökas fram och exporteras till Excel för antingen enskilda utskick per brev, mail eller för massutskick.

Dokumentation
Dokumenter enligt riktlinjerna. Arbetsanteckningar med möjlighet att koppla dokument, genomförandeplan med rubriker från BBIC och Social journal. För återrapportering till uppdragsgivare kan en sammanställning tas fram med allt som är skrivet i social journal och genomförandeplaninom inom vald tidsintervall. Sammanställningen exporteras till ordbehandlaren för eventuell redigering eller komplettering.

Det finns också möjlighet att ta fram diagram från vissa självskattningar.

Produktblad H VB-hem