LabPortalen

Med LabPortalen integrerad med Safe-Doc effektiviseras er verksamhet genom att snabbt och enkelt få tillgång till laboratorie- och röntgensvar samt remisser direkt via webben. 

När 

Produktblad:Labportalen.pdf