Läkemedel

Integrerat med Alfa e-Recept för optimal kontroll på läkemedel.

I Safe-Doc´s läkemedelsmodul administreras patientens läkemedel och du får god kontroll och bra överblick. Aktuella och tidigare läkemedel presenteras på ett överskådligt sätt och det är lätt att både läsa, justera och sätta ut. Eftersom modulen har koppling till e-Recept blir det också enkelt att förnya läkemedel.

Du söker läkemedel direkt från SIL´s register och får ut

  • patientens samlade läkemedelslista
  • signeringslistor avseende stående- och vid behovs-läkemedel
  • signeringslistor avseende injektioner

De läkemedel som behöver förnyas överförs med automatik via Safe-Doc's läkemedelsmodul till e-Recept där du enkelt kan förskriva och göra interaktionskontroll därefter kan du tryggt fortsätta arbeta i Safe-Doc och läkemedelsmodulen.

Modulen kan användas separat eller i kombination med hela dokumentationssystemet Safe-Doc.

Produktblad Läkemedelsmodulen