Mallhanteraren

Varför uppfinna hjulet varje gång?
- f
örenkla framtagning av olika typer av dokument med hjälp av egna mallar i Safe-Doc.

Exempel på mallar är olika avtalsmallar, brevmallar, hyreskontrakt och inbjudningar etc. Mallarna lagras i valfri mapp i Safe-Doc Filhanterare.

 

Några funktioner & layoutmöjligheter mmöjligheter
I Mallhanteraren finns funktioner för tabellhantering och punktlistor, möjlighet att infoga bilder eller logotyper. Det finns möjlighet att utforma huvud- och sidfot samt möjlighet att länka till externa sidor.  På de platser där innehållet i ett dokument skall variera per brukare, inhämtas en platshållare. Rubriker och text formateras lätt med hjälp av inbyggda formatmallar.

Skapa ett dokument baserat på en mall
Du utgår från en brukare när du skall skapa ett dokument. Via länken Mallhanterare i menyn öppnas filhanteringen och du väljer den mall du vill basera det nya dokument på. Finns det platshållare i mallen har brukarens uppgifter automatiskt hämtats in till det nya dokumentet och du är fri att komplettera med övriga uppgifter.

Du kan nu förhandsgranska, skriva ut samt att skapa PDF:er. Dokumenten kopplas automatiskt till den akutella brukaren.

Mycket enklare kan det inte bli!

Produktblad Mallhanteraren