Safe-Doc APP

Vår mobila lösning bidrar till att skapa effektivare flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet. Den skapar förutsättningar för bättre delaktighet med brukarna och förbättrad dokumentation. Appen kan också kombineras med e-Läkemedel och e-Planering – allt i ett!

Användningsområde

Appen lämpar sig för all rörlig personal som både behöver tillgång till informationen i Safe-Doc och som också vill kunna skriva in journalanteckningar. I kombination med e-Läkemedel kan användare också läsa brukares ordinationer, samt signera läkemedelsöverlämning.  Appen synkroniserar all data som användaren har rättigheter till efter inloggningen. Därefter kan användaren vara utan lokalt nätverk eller sakna mobilt datanät upp till 6 timmar och ändå kunna arbeta som vanligt. Så fort användaren åter kommer inom radiotäckning sker automatiskt ny synkronisering.

För användaren ger det tillgång till:

 • Brukarinformation
 • Sociala journaler
 • Möjlighet att skriva journalanteckningar
 • Genomförandeplaner
 • Avvikelserapportera direkt i appen
 • Gå till webbversionen av ert Safe-Doc system

Utökade funktioner e-Läkemedel:

 • Information om brukare
 • Överlämningslista gällande läkemedel
 • Signeringsfunktion
 • Direkt verifiering av överlämningar
 • Larm via SMS vid utebliven överlämning

Utökade funktioner e-Planering:

 • Information om planerade insatser för dagen
 • Översikt insatser för enskild brukare
 • Signeringsfunktion för utförda insatser
 • Se kollegas planerade insatser och också kunna hjälpa till med att utföra dessa.

Versioner:

Appen finns för IOS/iPhone och Android i sex olika utförande:

 • Safe-Doc enbart
 • e-Läkemedel enbart
 • e-Planering enbart
 • Kombination Safe-Doc och e-Läkemedel
 • Kombination Safe-Doc och e-Planering
 • Kombination Safe-Doc, e-Läkemedel och e-Planering