Riskbedömning enligt Senior alert

Tills vidare finns ingen koppling eller autmatisk överföring till nationella kvalitetsregistret.
Använd Senior alerts riskbedömningsformulär i Safe-Doc.

Med hjälp av modulen Senior alert i Safe-Doc förenklas arbetet med att registrera riskbedömningar som Downton Fall, Norton Trycksår, MNA undernäring samt Munhälsa.

Formulären är utformade likt blanketterna i Senior alert. Utöver själva riskbedömningen omfattar formulären patientdata, bakgrundsuppgifter, bakomliggande orsaker, åtgärder, händelser samt påminnelser och avslut. 

Anteckning i journalen om att en riskbedömning har registrerats. Föreligger det risk och åtgärder har markerats i formuläret, skapas automatiskt också en vårdplan med de aktuella åtgärderna i Safe‑Doc. Planen kan hanteras på samma sätt som andra planer inom Safe-Doc och de egna sökorden kan användas löpande.

Vid händelse, registreras denna direkt i riskbedömningsformuläret i Safe‑Doc.

Vid uppdatering av en riskbedömning markeras de åtgärder som utförts och nya kan läggas till. Vårdplanen uppdateras automatiskt.

Vi tillhandhåller utbildning i hur ni använder formulären i Safe-Doc via nätet, hos oss eller hos er. Varför inte passa på att kombinera med en genomgång av kring nyheter samt andra inslag och frågeställningar kring funktionaliteten -  smart.

Produktblad Senior alert