Riskanalys i Safe-Doc

04.03.2018 12:05

Formulär för riskanalyserna skapas utifrån de områden verksamheten anser relevanta. 
Varje kund väljer själv hur formulären ska utformas.
Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad.

Det skapas automatiskt en journalanteckning i Social- eller HSL- journal.
En handlingsplan via omvårdnadsplan eller genomförandeplan kan upprättas direkt från anteckningen i journalen. 

Läs mer om riskanalysmodulen i produktbladet: Riskanalys.pdf