Release 2020.1.0.0

07.05.2020 09:23

En ny release, 2020.1.0.0, av Safe-Doc finns nu tillgänglig. Boka snarast en uppgradering av den nya versionen för att kunna ta del av alla nyheter.
Uppgradering från 2018.3.23 till 2020.1.0.0
Uppgradering från 2019.10.18.5 till 2020.1.0.0