Safe Care Svenska AB

Safe Care Svenska AB startades 2006 och förvärvade då verksamhetssystemet Safe-Doc,  vars utveckling startade 1999.

Företagets engagemang riktar sig mot dokumentationsprocessen inom den privata och kommunala vård- och omsorgssektorn.

Vår målsättning är att med nära samarbete med våra kunder, kollegor och samarbetspartners skapa de 

 

produkter som ger användarna de funktioner man får mest nytta av.

Safe Cares verksamhetssystem Safe-Doc skall kunna tjänstgöra såsom den nationella IT-strategin för vård och omsorg eftersträvar.

Safe Care, tillsammans med andra leverantörer av IT-stöd för vården, medverkar vid möten och har en dialog med Socialstyrelsen kring den fortsatta utvecklingen av den nationella IT-strategin (nationella riktlinjer, kunskapsöversikter, indikatorer för god vård, informationsförsörjning, öppna jämförelser,  BIF, HSA, RIV och SITHS) samt nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Safe Care följer också utvecklingen av arkitekturföreningens arbete med standardvårdplaner med stort intresse.
 

Några exempel på Safe Cares utveckling för att möta den framtid som den nationella IT-strategin skisserar är att

 avvikelsesystemet har gjorts tillgängligt via vårdgivarens hemsida för att anhöriga och andra skall kunna meddela ”ris och ros” (klagomålshantering)

 i mån av behörighet låta brukares dokumentation vara tillgänglig via webb för auktoriserade individer

 arkivdatabasen byggts som plattform för att utbyta dokumentation med andra system

Nyheter

Release 2020.1.0.0

En ny release, 2020.1.0.0, av Safe-Doc finns nu tillgänglig. Boka snarast en uppgradering av den nya versionen för att kunna ta del av alla nyheter. Uppgradering från 2018.3.23 till 2020.1.0.0 Uppgradering från 2019.10.18.5 till 2020.1.0.0    

Safe Care samt Alfa Kommun & Landsting får ny ägare

Safe Care samt Alfa Kommun & Landsting får ny ägare Vi har glädjen att berätta Alfa Kommun & Landsting AB samt Safe Care Svenska AB har fått nya ägare. Från och med tisdagen den 31 mars 2020 tillträder Main Capital som ägare. Våra nya ägare är ett holländskt investmentbolag som investerar i stabila och framgångsrika mjukvarubolag i Europa med syfte att få dessa att växa såväl...

Säker inloggning

Safe Care erbjuder säker inloggning genom Safe-ID inloggningstjänst 2FA - Tvåstegsinloggning Hanterar ett flertal olika inloggningsmetoder Kontakta oss gärna för visning/eller beställning Vill du läsa mer klicka här                

Riskanalys i Safe-Doc

Formulär för riskanalyserna skapas utifrån de områden verksamheten anser relevanta.  Varje kund väljer själv hur formulären ska utformas. Riskanalyserna genomförs utifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad. Det skapas automatiskt en journalanteckning i Social- eller HSL- journal. En handlingsplan via omvårdnadsplan eller genomförandeplan kan upprättas direkt från anteckningen i...