Partners

Safe Cares affärsidé bygger på att koncentrera sig på sina kärnaffärer och samarbeta med andra aktörer för att komplettera med annan funktionalitet.
 
Alfa Kommun & Landsting AB

  • gemensamt utvecklat avvikelsesystem 
  • gemensamt utvecklad medicineringsmodul som komplement till Alfa's e-Recept

     

 Tieto Enator
  • integration av LapsCare och Mobipen via InMovit för att ge användarna i
    Safe- Doc tillgång till önskad planering och rapporteringsfunktionalitet