Dynamisk statistik

Använd modulen Dynamisk Statistik i Safe Doc då du behöver samla in fakta och enkelt få resultatet presenterat i form av en sammanställning. Uppgifterna kan också exporteras till Excel för vidare hantering.

Genom att skräddarsy statistikformulär enligt verksamhetens behov kan du med hjälp av verktyget exempelvis mäta kvaliteten inom olika områden. Exempel på användningsområden är skattningsskalor, riskanalyser, mätvärden och mätning av aktiviteter samt signeringslistor mm.

Vid sammanställning av statistik kan du välja hur resultatet skall presenteras samt om sammanställningen skall omfatta hela eller delar av verksamheten.

Använd möjligheten att exportera uppgifterna till Excel för att tydliggöra resultatet ytterligare i form av ett grafiskt diagram eller genom att hantera informationen i en pivottabell.

Produktblad Dynamisk statistik