Releasedokument för Safe-Doc och Tilläggsmoduler

Release

Omfattar
Release Safe-Doc

Övergripande innehåll i releasen

  • Ny gallringsmodul ersätter tidigare
  • Familjehemsmodul flertal förbättringar
  • NPÖ-anslutning enligt nya direktiv
  • Buggfixar och förbättringar inom flertalet moduler

Ytterligare beskrivning finns i Release Safe-Doc 2019.10.18.1

 


Installation / Uppgradering
Varje kund ombeds själva beställa datum och tidpunkt för versionsuppgradering av sitt system genom att ta kontakt med supporten för överenskommelse om tidpunkt för uppgradering.

Som systemadministratör kan du registrera ett ärende i ärendehanteringssystemet med önskan om att boka tidpunkt för uppgradering: http:/helpdesk.safecare.se

Release Safe-Doc NG 1.0
(2018.04)

Allmänt: Releasen innehåller många underliggande delar som är förberedande för att bland annat uppgraderingar skall kunna utföras automatiskt vid kommande releaser.
Filhanteraren: Generell förbättring vid nedladdning av filer.
e-Läkemedel: Möjlighet att ansluta till AD - klickabara länkar i mobil - Digital signering av delegeringsmodul, tröskelvärde i Appen diagram för statistik över vid behovsmedicin över tiden, mm.

Hjälpmedelsmodul: Hjälpmedelsrad på brukarkort döljs om inte hjälpmedelsmodulen används av kund,
AvgifterMöjlighet att lägga in antal på Nivåer (en ny tilläggstjänst)
e-Planering: Förbättringar avseende telefonnumer, postnummer samt synkronisering av inaktiva brukare och användare.
Safe-ID tjänst: Ny inloggningssida med möjlighet till fler inloggningsmetoder i enlighet med GDPR. Förändringar för både användare och adminstratörer.

Utredning: Behörighet till utredningslänken på brukarkortet

Release 2017.12.22

Dynamisk statistik: mindre förbättringar vid upplägg av Uppgifter i mallen
Läkemedel: div förbättriingar, prestana
Delederingar i Safe-Doc: mindre förbättringar
Avgifter/ekonomi: förbättrad sökfunktion: person, besluts-id, uppgifter på faktura, autogiro (tillval)
Kalendern: påminnelser avseende genomförandeplan visas i kalendern, SoL- och HSL insatser visas i kalendern om dessa moduler tillämpas
Inloggningsförsök: inställning om hur många försök användare kan göra innan kontot låses
Brukar- och enhetsrättigheter: ändrat till att vara utökade rättigheter. OBS! De Utökande rättigheterna måste läggas til i era roller för att dessa länkar skall bli tillgängliga på användarkorten. 
Start - och stoppdatum på användarkort: användare inaktiveras automatiskt dagen efter satt slutdatum om detta tillämpas

Äldre releaser
Förändringar mellan release 2016.12.21 till 2017.6.pdf
Release 2016.12.21.pdf
Nyheter till release 2016-04-29.pdf
Ny release 2015-06-29 för privata.pdf
Safe-Doc privata mellan 2013 och 2014-12-10.pdf