Safe-Doc

Vi strävar efter att tillhandahålla produkter som håller en hög funktionell standard och i enlighet med Socialstyrelsens normer.

 Safe-Doc är den största produkten och vårt verksamhetssystem för frisk- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg, psykiatri samt individ och familjeomsorg för såväl privata som kommunala verksamheter.

Systemet är webbaserat och mycket användarvänligt, vilket är av stor vikt både vad gäller kostnadseffektivitet och säkerhet. Det är enkelt att välja sökord, hjälptexter, flöden, länknamn, mallar etc. efter de egna önskemålen.

Safe-Doc är modulbaserat vilket innebär att ni kan välja de moduler som passar in i er verksamhet.

De två grundläggande och valbara delarna i Safe-Doc utgörs av

 Dokumentation enligt HSL 
VIPS med 
- Allmänna uppgifter 
- Omvårdnadsanamnes
- Omvårdnadsstatus  
- Omvårdnadsepikris
- Omvårdnadsplaner  

För ICF, se tilläggsmodul.  
 

Rehab med  Journal &  Planer  

Medicinsk Journal med Journal & Planer

 

 Dokumentation enligt SoL/LSS med Social journal & Genomförandeplan

Övriga funktioner:   Delegering - Meddelanden - Uppgifter- och påminnelser - Loggning - Gallring. Läs mer...

Växer verksamheten? - Det går bra att komplettera med moduler i takt med att behoven ändras. Safe-Doc anpassas efter er verksamhet!

Produktblad till Safe-Doc

Releasedokument - Dags för uppdatering av ert Safe-Doc? Följ länken för information om vilka förändingar och uppdateringar som finns med i senaste releasen.

Följ länkarna nedan för att läsa mer om moduler och användningsområden.