Våra tjänster

Safe Care tillhandahåller tjänster som hjälper våra kunder att optimera nyttan med de system vi levererar och implementerar.

        HÄr Här njNedanNnnNedan

Utveckling, anpassningar och integration

Målsättningen för utvecklingen av Safe Cares produkter är att alltid minska tidsinsatsen för dokumentationsarbetet med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Vi strävar också efter att tillhandahålla produkter som håller en hög funktionell standard och i enlighet med Socialstyrelsens normer.

Vi använder verktyg och en IT-miljö som ger tillgänglighet för de flesta samt håller en hög kvalitet.

Vi följer utvecklingen genom våra verksamhetskunniga konsulter och gör ändringar i systemet efter hand som nya krav och önskemål kommer från lagstiftare eller från användare.

Vi utför även anpassning av våra produkter efter kunders önskemål samt integrationer till kringliggande system. Läs mer...

Implementation

Målsättningen när vi deltar vid implementation av Safe Cares produkter är att vi med ett stort kunnande om våra kunders behov och verksamhet skall optimera nyttan av våra produkter i kundens miljö. Läs mer...

Safe Care tillhandahåller även verksamhetskonsulting där syftet är att ge vägledning i användar- och organisationsfrågor samt agera som projektledare vid implementation och vidareutveckling. Läs mer...

 Drift & installation 

Vi erbjuder säker drift hos vår driftspartner. Här ingår förutom övervakning och underhåll även all IT-utrustning och programvarulicenser. Säkerhetskopiering av informationsinnehållet sker löpande dagligen.

Safe Care ansvarar för att kommunikationen mellan servern och kundens dator sker på ett sätt som tillgodoser kraven på sekretess.  Läs mer...

Utbildning

Kundanpassade utbildningar

I samband med en implementation av ett grundsystem eller då ett befintligt system utökas med en eller flera tilläggsmoduler erbjuder vi självklart alltid utbildning för både användare och administratörer.

Vi är måna om att användarna i de olika yrkesgrupperna och inom de olika lagrummet känner sig trygga med oss och systemet inför uppstarten.

Öppna kurser

Behov av att få tips och trix eller få en fräschning av dina kunskaper efter en längre frånvaro. Passar också dig som är helt ny på jobbet och skall börja skriva journalanteckningar i Safe-Doc? Vi har utbildningspass i de olika modulerna för både olika användaregrupper samt för administratörer. Se vår schema för Öppna kurser.

Kontakta mig