Implementation

Implementation

Målsättningen när vi deltar vid implementation av Safe Cares produkter är att vi skall optimera nyttan av våra produkter i våra kunders miljö. Detta kan vi genomföra tackvare ett stort kunnande om våra kunders behov och verksamheter.

 

Installation via Internet

Alla installationer utförs via Internet. Systemuppläggning och utbildning genomförs hos våra kunder eller i vår egna utbildningsmiljö. Gamla filer kan skannas och länkas in till respektive individ och kan öppnas upp för läsning vid behov.

Verksamhetskonsulting

Safe Care tillhandahåller även verksamhetskonsulting där syftet är att ge vägledning i användar- och organisationsfrågor. Vi agerar även som projektledare vid implementation och vidareutveckling. Vi bistår er kunder med hjälp att lägga in sökord, ta fram mallar och skapa behörigheter med mera. Läs mer...