Verksamhetskonsulting

Verksamhetsstöd 

Safe Care tillhandahåller verksamhetskonsulting där syftet är att ge vägledning i användar- och organisationsfrågor.  Vi agerar som projektledare vid implementation och vidareutveckling samt bistår med hjälp att lägga in sökord, ta fram mallar och skapa behörigheter med mera.

Använd våra konsulter vid:

  • översyn av systemupplägg

  • rätt lösning för HVB/Familjehem

  • att tänka på inför nya standarden med ICF

Övrig konsultation:

  • uppgradering av Safe-Doc
  • utbildning av nya användare läs mer...

Kontakta mig angående verksamhetskonsulting