Användarträff 2020

Alla administratörer och superusers hälsas hjärtligt välkomna till användarträff!

Malmö 23 april, 9 - 15.30, Dockplatsen 1, Sigmahuset
Göteborg 28 april, 9 - 15.30, Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4
Stockholm 29 april, 9 - 15.30, Saturnus konferens Slussen, Hornsgatan 15

Ange gärna områden du önskar att vi ska ta upp
kanske
Avvikelsemodul/Riskanalys/Appar/IBIC?

Anmäl dig gärna snarast, dock senast 2020-04-03
Markera vilken ort och skriv gärna in önskemål i textfältet i formuläret nedan.

Bekräftelsemejl med möjlighet att ange specialkost kommer att skickas ut fortlöpande fr om 2020-03-18

Fomulär för anmälan eller önskemål om att bli kontaktad

Utbildning

Vi som utbildar är delaktiga genom hela processen vid en implementation av Safe-Doc. Vi är också projektledare vilket medför att vi har en mycket god kännedom om ditt system inför utbildningen. Detta är en garanti för god utbildning och ett bra stöd efter utbildningen.

Kundanpassad utbildning

I samband med en implementation av ett grundsystem, eller då ett befintligt system utökas med en eller flera tilläggsmoduler, erbjuder vi självklart alltid utbildning. I samband med ett nytt system ingår det i vårt förarbete att föreslå ett lämpligt utbildningsupplägg för blivande användare och administratörer.

Vi är måna om att användarna i de olika yrkesgrupperna inom de olika lagrummen känner sig trygga med systemet inför uppstarten.

Vi kan också utbilda delar av personalen till att bli Superusers som senare utbildar övrig personal. 

 Utbildning kan genomföras:

 i lokal som anvisas av kunden

 i Safe Cares lokaler på Dockplatsen 1 i Malmö

 via Internet

Vill du att vi kontaktar dig så finns det ett kontaktformulär att fylla i längre ned på sidan.

Exempel på utbildningar
Grunderna i Safe-Doc (ej HSL)
En grundläggande utbildning i Safe-Doc där användaren får kunskap i hantera samtliga av de delar som ingår i ett standardflöde så som att lägga till patient/brukare, starta en journal, skriva anteckningar, lägga till åtgärder och resultat till anteckning, upprätta och hantera genomförandeplaner mm. Vi går igenom de olika sökalternativen, filtreringsfunktioner, utskrifter samt hur ett "aktuellt status" skapas mm. En perfekt utbildning för den nyanställda eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

HSL i Safe-Doc
Standardutbildning i Safe-Doc där användaren får grundkunskaper i hela HSL- dokumentationen med Anamnes, status, planer och epikris, genomgång av samtliga sökfunktioner och utskriftsmöjligheter. Förkunskaper behövs inte. 

Systemadministratörsutbildning Grundläggande
En utbildning på "baksidan" av Safe-Doc och som avser dig som har ansvar för att underhålla Safe-Doc systemet. Du har rollen Systemadministratör i systemet. Vi går igenom "System-fliken" allt från upplägg och inaktivering av avdelningar, skapa/ändra roller och hantera rättigheter/utökade rättigheter, lägga till befattningar, koppla in nya rubriker till informationsöversikten, flytta personer till annan avdelning, lägga till boende/patienter, lägga till nya användare, byta lösenord, lägga upp och inaktivera sökord, inaktivera brukare, ändra rubriker i Genomförandeplan, avsluta och hantera avslutade vårdtillfällen och journaler.

Administratörsutbildning - lokala administratörer 
En genomgång som passar dig som kanske utöver att du själv dokumenterar i systemet också har fått ansvar för att vara lokal adminstratör för att stötta kollegor. Vi går igenom byten av lösenord, lägga upp sökord, lägga till nya användare och nya brukare, inaktivera sam flytta brukare, stata och avsluta vårdtillfälle och journal mm.

Administratörsutbildning i Safe-Doc´s tilläggsmoduler
En utbildning för dig som skall administrera våra moduler så som Avvikelsemodulen, Dynamisk statistik, Filhanterare, Fakturering, Hjälpmedel, Boendemodulen mm. Vi tar upp de moduler ni har i ert Safe-Doc efterhand som önskemål inkommer. Ange vid bokning den modul du vill att vi går igenom. Förkunskaper behövs inte.